Resultat av folkerøystinga i Modalen

Frammøte 74 %   (216 røyster av 292 røysteføre)

Fordeling av røyster:

Modalen aleine   207 røyster  -  95.8%

Modalen inn i Nordhordland kommune  8 røyster  - 3.7 %

Blank røyst  1  - 0.5 %

 

 

Les meir 23. mai 2016
folkerøysting

Busetjing av flyktningar i Modalen

Modalen kommune har no fått spørsmål om å busetje overføringsflyktningar frå Syria. Familien er for tida i flyktningelei...
Les meir 24. mai 2016

19 søkjarar til stillinga som kultur og utviklingsjef

Då søknadsfristen gjekk ut hadde det meldt seg 19 søkjarar til stillinga som kultur og utviklingssjef i Modalen.  
Les meir 20. mai 2016

Årsmelding 2015

Årsmelding for 2015, skal handsamast av formannskapet 31.05.16 Årsmelding
Les meir 19. mai 2016

Høyring heilskapleg rosanalyse

Modalen kommune har no utarbeida ein overordna Risiko- Og Sårbarheitsanalyse. I alt er 44 uønska hendingar vurdert. Loka...
Les meir 19. mai 2016
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

torsdag09. juni
Kulturkalender Modalen
søndag19. juni
Kulturkalender Modalen
fredag01. juli
Kulturkalender Modalen
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

film-thumbnail.jpg

Web levert av CustomPublish