Høyring: Ny lokal forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim

Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget å gjere endringar i pasient- og brukarrettslova og helse- og omsorgstenestelova som gjeld rett til langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester.

Les meir 23. mai 2017

Søknad til kulturskulen

Søknadsfrist 1.juni
Les meir 21. mai 2017

Høyring om lokal forskrift for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, samt regulering av feiegebyr

Kommunestyret i Modalen har vedteke å legge ut på høyring lokal forskrift for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, samt r...
Les meir 21. april 2017

Program for helsesenteret

*LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40 Opningstider: Måndag, tysdag, torsdag: kl 08.30-15.00. Telefontid: Kl.08.30-15.0...
Les meir 06. april 2017

Rådmann Øivind Olsnes sluttar til sommaren

Øivind Olsnes har denne veka orientert ordføraren om at han sluttar som rådmann i juni månad. Han har vore tilsett i Mod...
Les meir 27. februar 2017
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

lørdag03. juni
Kulturkalender Modalen
fredag30. juni
Kulturkalender Modalen
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

film-thumbnail.jpg

Web levert av CustomPublish