Skule

Kontaktinformasjon Mo skule


Besøksadresse:

Mo 50

Her finn du Mo skule i kart

 

Skule- og barnehagerute Modalen 2024/2025 

Skjema fri frå undervisning

 

Fruktordning

Skulen har gratis fruktordning, og både elevar og tilsette får tilbod om lunsj til ein rimeleg pris.

Mo skule er nyrenovert og framstår som moderne og innbydande for trivsel og læring. Skulen har gode ressursar, ikkje minst i eit godt utdanna og entusiastisk  personale.

Mo skule har fokus på læring - kunnskap - kompetanse - vurdering, der skulens satsningsområde er: vurdering, lesing, skriving og rekning, friluftsliv og samarbeid heim-skule.

Kantinetilbod Mo skule

Betaling for frukt/grønsaker og lunchmåltid 2024
Skuleår      kr. 1.750,-      (kr. 875,- haust, kr.875,- vår)
 Utdanningsstipend

Søknad om stipend

Stipendet blir gjeve til elevar som går på vidaregåande skular, og som har foreldre/heimen sin i Modalen kommune.

Søknadskjema

Reglar for stipend


Sist oppdatert: 22.05.2024
Publisert: 03.05.2018