HjemSkule og utdanningSkulefritidsordninga

Skulefritidsordninga

Kontaktinformasjon

Karin Nordheim

Leiar for SFO

karin.nordheim@modalen.kommune.no

945 07 370

Besøksadresse: Mo 50

Her finn du Mo skule

Skulerute for Modalen 2023/2024. 

 

Skulefritidsordninga

Ved søknad, endring av plass eller oppseiing av plass ved SFO, ta kontakt med Mo skule v/Rektor eller SFO-leiar.

Vedtekter SFO

 

Skulefritidsordning prisar 2023
 
Meir enn 12 timar pr. veke kr. 1.445,- pr.mnd
1-12 timar pr. veke kr.  1.110,- pr mnd
For sein henting kr.    200,- pr.dag
Måltid etter skuletid kr.    145,- pr.mnd

Det vert gjeve 20 % syskenmoderasjon for born nr. 2 og fleire. 

Satsar i samband med skulefri:

Kr. 100,- pr. time, men maksimalt kr. 350,- pr. dag, kr. 860,- pr. veke og kr. 2.520,- pr. mnd. 


Sist oppdatert: 15.05.2023
Publisert: 23.08.2018