HeimSkule og utdanningSkulefritidsordninga

Skulefritidsordninga

Leiar for SFO: Margunn Farestveit

mobil. 990 31 053

E-post: margunn.farestveit@modalen.kommune.no

Besøksadresse: Mo 50

Her finn du Mo skule

 

Skulerute Modalen 2019/20

 

 Skjema fri frå undervisning

 

Skulefritidsordninga

Søknad om SFO plass, ny plass,endring og utmelding

Vedtekter SFO

 

Skulefritidsordning prisar 2019
 
Meir enn 12 timar pr. veke kr. 1.298,- pr.mnd
1-12 timar pr. veke kr.    995,- pr mnd
For sein henting kr.    165,- pr.dag
Måltid etter skuletid kr.    123,- pr.mnd

Det vert gjeve 20 % syskenmoderasjob for born nr. 2 og fleire. 

Satsar i samband med skulefri:

Kr. 84,- pr. time, men maksimalt kr. 309,- pr. dag, kr. 773,- pr. veke og kr. 2.271,- pr. mnd. 


Sist oppdatert: 14.05.2019
Publisert: 23.08.2018