HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringar

Høyringar og kunngjeringar

 

Høyring – Ny renovasjonsforskrift for deltakarkommunane i NGIR


Kommunestyret i Modalen vedtok i sak 023/2021 å legga forslag til ny felles forskrift om innsamling og handsaming av hushaldningsavfall for deltakarkommunar i NGIR ut på høyring.

 

Høyringsuttalelsar skal sendast skriftleg og fortrinnsvis elektronisk til Modalen kommune:
postmottak@modalen.kommune.no, eller pr ordinær post til Modalen kommune, postboks 44, 5732 Modalen.

 


Høyringsfrist: 02.07.21

Forslag til ny forskrift kan de lese her

 


Sist oppdatert: 21.05.2021
Publisert: 16.03.2020