HeimPolitikkKommunestyret og formannskapet

Kommunestyret og formannskapet

Kontaktinformasjon

Ordførar, Tom Kristian Thorsen

Telefon 56 59 90 02 mobil 997 00 969

E-post: tom.kristian.thorsen@modalen.kommune.no 

 

Innlogging til møteportal

innlogging

Møteplan

Skjema for møtegodtgjersle

Reglement for godgjersle til folkevalde

Modalen kommunestyre

Modalen kommunestyre 2015 - 2019
Solrenningslista Samlingslista
Tom Kristian Thorsen:
tlf: 997 00 969
tom.kristian.thorsen@modalen.kommune.no
Varaordførar, Kristin Nåmdal:
tlf: 474 66 296
kristin.namdal@meland.kommune.no
Linda Neset: 
tlf: 478 25 146
lindaneset@gmail.com
Anne Britt Almelid:
tlf: 901 91 643
annebritt.almelid@gmail.com
Ann-Jorunn Farestveit:
tlf: 416 45 012
ann-jorunn-f@hotmail.com
Liv Anne Aanesen: 
tlf: 976 28 131
aktiv.i.modalen@gmail.com
Håvard Engeseth:
tlf: 919 96 330
havard@unimicro.no
Kjetil Eikefet:
tlf: 476 35 709
kjetil.eikefet@lindas.kommune.no
Sigmund Ingvald Vikane:
tlf: 905 70 181
sigmund.vikane@gmail.com
Svanhild Moberg Nordaas:
tlf: 475 32 026
svanhilds@msn.com
Frank Stian Steinsland:
tlf: 971 36 999
stian.steinsland@hotmail.no
Roger Wilhelm Fure:
tlf: 979 42 308
modalen.marked@coop.no 
Robert Helland:
tlf: 904 14 147
robhelland@gmail.com
 

 Modalen formannskap

 Modalen formannskap 2015 - 2019
Solrenningslista Samlingslista
Ordførar, Tom Kristian Thorsen Varaordførar, Kristin Nåmdal
Linda Neset Kjetil Eikefet
Ann-Jorunn Farestveit  

 

 

 


Sist oppdatert: 29.05.2019
Publisert: 24.05.2018