HeimPlan, bygg og eigedomNytt nærings- og tenestesenter i Modalen

Nytt nærings- og tenestesenter i Modalen

Teikningar – status 02.05.19

HRTB arkitektar arbeidar no med mindre endringar som skal leggjast fram for styringsgruppa i mai.

- Fleksible løsningar etterstebast.
- Åpenheit i materialbruk / bæresystem – for å tilretjeleggje for lokale leverandørar og kort leveringstid.

Anskaffelse av prosjektleiar pågår.

Anskaffelse av tekniske rådgjevare pågår.

 

 

Kommunestyret vedtok 14.06.18 i sak 031/18 å bygge eit nytt nærings- og tenestesenter i Modalen.

Formannskapet blir styringsgruppa for prosjektet.

Det vert føresett at styringsgruppa held kommunestyret godt orientert om det vidare prosjekteringsarbeidet.

I samsvar med avtaledokoment frå HRTB datert 15.05.2015, vert HRTB Arkitekter kontakta for å gje tilbod på det vidare prosjekteringsarbeidet .

Det vert sett ei ramme for nybygg på 40 millionar.

Plan for uteområde må takast med i prosjektet.

Det vert nytta eksisterande lokale til å drifta kommunen i byggeperioden.

HRTB utarbeidar no ein plan for vidare framdrift av dei ulike fasane i prosjektet.


Sist oppdatert: 02.05.2019
Publisert: 22.08.2018