HjemPlan, bygg og eigedomLeige av lagringsplass

Leige av lagringsplass

Modalen kommune har lagerplass til disposisjon for bilar, båtar, maskiner eller anna utstyr i industribygget, C hallen, lokalisert ved Modalen 83. 

Leigetakar betalar ein sats pr kvadratmeter pr månad og leigekontrakten har 1 mnd oppseiingstid for begge avtalepartane. 

 Klikk her for å lese avtalen

 

 2024

Sats pr m2 pr år

Hall C  kr 440

 

For meir informasjon, ta kontakt med kundetorget på tlf: 56 59 90 00 eller postmottak@modalen.kommune.no


Sist oppdatert: 02.01.2024
Publisert: 19.09.2022