Kontaktinformasjon

 

 

 

Mobryggja

Vertskap på Mobryggja:

Janniche Nøttveit og Vidar Nøttveit
Telf. 95 24 00 65  e- post mobryggja@gmail.com 
Mo 10
5729 Modalen 

 

Styreleiar i Næringsbygget 

Harald Kjensli
Mobil: 945 02 681

E-post modalen.naeringsbygg@gmail.com


Postboks 17 
5732 Modalen

iModalen

Kontaktinformasjon aktiv i Modalen 

Dagleg leiar Liv-Anne Aanesen
Tlf: 976 28 131

Post@imodalen.no

Modalen er blant dei flottaste dalføra i Hordaland. Her flyt elva fredeleg i dalbotnen, og talrikestiar tar deg til fjells. Her er bratte lier, frodige stølsdalar og snautt høgfjell. Her er fiskerike vatn, rolige vassdrag, og fossar som kastar seg ned fjellsidene. Et utferdsleområde du kjem attende tilbake til gong etter gong. Eit område utan trengsle – sjølv i høgsesongen.

iModalen tar deg til dei vakraste turmåla, gir deg gode opplevingar for kropp og hovud, og formidlar kunnskap om historie og notid. Velkommen!

Lenge til iModalen


Sist oppdatert: 26.07.2022
Publisert: 03.09.2018