iModalen AS

Kontaktinformasjon

post@imodalen.no

Mobil: 934 48 983
Adresse: Modalen 3, 5732 Modalen

iModalen AS er eit destinasjonsselskap som har som mål å profilere og marknadsføre Modalen og regionen rundt som eit spennande og attraktivt reisemål.

Vi arbeider for å skape og utvikle eit breitt tilbod av aktivitetar og opplevingar gjennom heile året, slik at dei som kjem på besøk, skal oppleve den vakre regionen vår – naturen og kulturen – på sitt beste.

På nettsida vår www.imodalen.no  finn du informasjon om aktivitetar, servering, overnatting og andre tilbod som handel og servicefunksjoner. Du kan kontakte oss for å få skreddarsydde opplegg, eller du kan kontakte dei enkelte aktørane direkte.

https://www.visitbergen.com/inspirasjon/utforsk-bergen/visitmodalen

Følg oss gjerne på Facebook!


Sist oppdatert: 16.11.2020
Publisert: 04.09.2018