HeimNatur, kultur og fritidModalen folkebibliotek

Modalen folkebibliotek

Kontaktinformasjon

Biblioteksjef:
Erik Vollmer
e-post: erik.vollmer@modalen.kommune.no

Tlf: 56599052 Mobil: 934 51 324

Bryggjeslottet er stengt til 01.11.21

Biblioteket kan haldast ope i den bemanna opningstida, men ikkje i den ubemanna. Besøkande til biblioteket må nytte inngangen på sida av bygget og ikkje hovudinngangen.

Du kan og ta kontakt pr. telefon eller e-post med bibliotekaren Erik og bestill bøker som kan hentast/leverast i oppgangen til kundetorget. 

OBS!

Biblioteket blir stengt f.o.m 6. september til og med 1.oktober, grunna rensk av fjellsida bak Bryggjeslottet.

 

Om sjølvbetjening på biblioteket

På dagar/tider med sjølvbetjent utlån ynskjer me at flest mogleg nyttar PC-en på bordet ved sida av skranken til å registrera låna sine.
Du treng bibliotekkortet eller lånarnummeret ditt.
Det vil ligge ei enkel «oppskrift» på korleis ein går fram ved sida av utlånsmaskina (i ein overgangsfase vil det fortsatt vere mogleg å skrive ned på ein lapp kva ein har lånt).

Bibliotekaren vil sjølvsagt hjelpe til for å få dette til å fungere. Mange har nok ikkje sett det fysiske lånekortet sitt på månge år, men dette vil gå seg til. Dei som ynskjer nye kort vil få det, andre vil vere nøgd med å lagre lånarnummer og pin-kode på mobilen (eller eit anna, egna sted).

Når det gjeld innlevering av bøker ynskjer me at dei blir lagt i innleveringsboksen på utsida av biblioteket.

Velkommen på biblioteket!

 

Biblioteka i Nordhordland

 

 

Opningstid i biblioteket
 

 Tid           

Mandag 09.00 - 14.00 (ubemanna, sjølvbetjening)
Tirsdag 09.00 - 14.00  (ubemanna, sjølvbetjening)
Onsdag 09.30 - 15.00  (ubemanna, sjølvbetjening frå kl. 10.00 -12.00)
Torsdag 09.30  -   16.00
 Fredag

09.00 - 14.00


Sist oppdatert: 05.10.2021
Publisert: 14.05.2018