HjemAdministrasjonLeiargruppa

Leiargruppa

Leiargruppa i Modalen frå Oktober 2022

På bilde

1. rad foran til venstre Leiar helseavdeling Grethe Fosse, ass. rådmann Tonje H. Aarland, rådmann Jo  Tømmerbakke, leiar kundetorg Lin Tove Thomassen, økonomisjef Magne Verpelstad

2. rad frå venstre teknisk sjef Tone S. Skuggevik, rektor Jahn Olav Nordheim, pleie- og omsorgssjef Margrethe L. Kvamme, styrar barnehage Grete Urdal

 

Einingsleiarane rapporterer direkte til rådmannen. 

Føremålet til leiargruppa er: 

1.Få oversikt og innsikt i dei utfordringar organisasjonen står overfor
   For å kunne levere gode tenester i alle avdelingar
   For å kunne utnytta ressursane effektivt
   For å kunne møta nye krav og forventningar
   For å sikre gode beslutningsprosessar
2.Utvikla felles kultur og haldningar
   Skapa samkjensle rundt ein organisasjon
   Gje støtte til den enkelte leiar
   Utvikla meir felles praksis


Sist oppdatert: 28.10.2022
Publisert: 15.08.2018