Landbruk

Kontaktinformasjon

Landbrukssjef Laila Bjørge
Tlf. 56 59 90 30  Mobil. 957 35 405.
     
Tlf. Meland kommune 56 17 11 85
E-post:  laila.bjorge@meland.kommune.no

Kontaktinformasjon:

Skog- og miljøkonsulent
Marius Flemmen Knudsen
tlf. 56 17 10 00 sentralbord mobil 97 51 10 80
epost: marius.knudsen@meland.kommune.no

 

Tilskotsordningar i landbruket

 Landbruksdirektoratet

Kommunalt tilskot til landbruksføremål

Retningsliner for næringsfondet

 

Veterinærordninga

Veterinær Asle Bjørgaas tlf. 415 01 324, dekka området Modalen og Vaksdal på kvardagar mellom kl.08.00 og 16.00.

Det er inngått eigen avtale om veterinærvakt for Voss vest vaktdistrikt utanom vanleg arbeidstid.

 

Søknad om å felle skjere ned trer på kommunal grunn

Dersom du er nabo til tre som du synes er til skade eller ulempe for deg, kan du søkje om å få fjerna eller skjere ned trea. Søknaden vert vurdert ut i frå Naboloven.

Ulovlig felling av tre kan bli meldt til politiet, og  vi kan krevje gjenplanting eller erstatning.

Slik søkjer du

1)Skriv ein grunngjeven søknad

2) Legg ved relevant dokumentasjon.

3) Skriv om du ønskjer å felle eller skjere treet for eiga rekning. Arbeidet skal i så fall skje utan ansvar for kommunen.

 

 


Sist oppdatert: 06.11.2018
Publisert: 23.08.2018