HeimNyheterVårrydding 2019

Vårrydding 2019

Rydderuter:

NGIR køyrer rydderuter på våren og hausten til dei som bur langt unna gjenvinningsstasjonane. Tilbodet gjeld for hushalds- og hyttekundar.

Dette kan du levera på rydderutene:

• Elektrisk og elektronisk (EE) avfall
• Metall
• Restavfall som er for stort til bossdunken, til dømes stoffmøblar og madrassar.
• Trevyrke inntil 1 m3 (impregnert trevyrke skal leverast til eiga henterute. Sjå henterute for eternitt/asbest, isolerglas og trykkimpregnert materiale lenger ned på sida.)

Dette kan du ikkje levera på rydderutene:

• Bildekk
• Farleg avfall (sjå eiga rute)
• Glas- og metallemballasje (eigne returpunkt)
• Hageavfall
• Matavfall/slakteavfall
• Medisin (apotek)
• Større mengder bygge- og rivingsavfall
• Tekstilar


Sist oppdatert: 27.03.2019
Publisert: 27.03.2019