HjemAktueltUtsending av faktura for årskort - Bryggjeslottet

Utsending av faktura for årskort - Bryggjeslottet

Faktura gjeld for 2023. Vanlegvis vert denne fakturaen sendt ut om våren og vi vil gå tilbake til utsending som normalt i 2024.

Årsprisen er fastsett av kommunestyret. Året 2023 har brukarane av bassenget eit redusert tilbod samanlikna med tidlegare år. Dette er kompensert med utvida opningstid for bading med badevaktar. 

Vi har valt å ikkje redusere pris for årskortbrukarar fordi prisen er moderat når ein vurderer mot liknande tilbod. 

For spørsmål, send e-post til: postmottak@modalen.kommune.no


Sist oppdatert: 25.11.2023
Publisert: 25.11.2023