HeimNyheterSteinras ved kunstgrasbana

Steinras ved kunstgrasbana

Tysdag 28.august gjekk det eit større steinras rett bak kunstgrassbana ved Mo skule. Det kom noko stein inn på bana. Ingen personar oppholdt seg der.
Geolog har kome med tilbakemelding om at området ikkje kan takast i bruk foreløpig.

Oppdatering 13.11.18

Kunstgrasbana er framleis stengd.

Geologar har vurdert  området på nytt etter siste reinsking.  Det må utførast noko meir reinsking og sikring  før bana kan opnast.

Oppdatering 30.10.18

Torsdag 01.11.18  vert det eit nytt forsøk på nedspyling av fjellsida ved kunstgrasbana med helikopter. Ein vil i tillegg bruka kula for å forsøka å få ned lause massar i fjellsida.  Ny vurdering vert gjort etter at arbeidet er utført. Bana er framleis steng.


Sist oppdatert: 02.05.2019
Publisert: 13.11.2018