HeimNyheterNasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge

Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge

Fram til 4. Desember kan ein søke om tilskot til arbeid for inkludering av barn og unge. Søknadar sendast gjennom Bufdir si søknadsportal. Endeleg behandling av søknader skjer i Modalen Kommune.
Tilskot kan søkast for tiltak som inneber at:
- barn og ungdom røyra av fattigdomsproblem og deira familien kan delta i kultur- og fritidsaktivitetar
- barn og ungdom røyra av fattigdomsproblem og deira familie kan delta i ferieaktivitetar
- barn og ungdom røyra av fattigdomsproblem kan delta på alternative meistringarenaer
Offentlege instansar, frivillige organisasjonar og private aktørar kan søke om dette.


Tilskot kan og søkast for utprøvingar av metodar/arbeidsmodellar for å inkludere barn og ungdom røyra av fattigdomsproblem. Utårøvinga skal skje i samarbeid med minst to sektorar (offentleg/frivillig/privat) og skal føre til økt samarbeid i mølje aktørar som bidrar i arbeidet med målgruppa. Metodane/arbeidsmodellane skal bidra til:
- økt aktivitet i målgruppa
- kunnskap om låginntektsproblematikk
- økt oppslutning om Fritidserklæringens mål

For vidare informasjon og tilgang til søknadsportal, klikk her 


Sist oppdatert: 16.11.2020
Publisert: 16.11.2020