HeimNyheterModalen kommune får ny nettside

Modalen kommune får ny nettside

                                                                         

Vi har tenkt på deg når vi har laga den nye innbyggjarportalen, og håpar du finn det du leitar etter.

  • Kva behov har du?
  • Korleis skal vi byggje den nye sida slik at du finn fram?
  • Korleis kan vi skrive slik at du forstår og kan hjelpe deg sjølv?

Ei kommunal nettside inneheld mykje informasjon og skal dekke mange ulike behov. Vi har bygd sida etter det vi veit om behovet til deg som bur og driv næring i kommunen vår.

Kva er nytt?

Vi har fått på plass «Min side», der du kan logge på og finne snarvegar til Altinn og Lånekassen. Her kan du også finne fakturaer frå kommunen og be om betalingsutsetjing.

På sikt vil «Min side» gi alle som bur og driv næring i Modalen kommune ein oversikt eige forhold til kommunen. Vi jobbar vidare med å få på plass fleire tenester på «Min side», og vil informere etter kvart som dei kjem på plass.

Du vil også oppleve at sida ser annleis ut. Vi har gitt meir plass til tenester, mindre til nyheiter og kalender. Dette har vi gjort fordi vi veit at dei fleste kjem til ei kommunal nettside for å finne informasjon om tenestene våre, til dømes barnehage eller byggjesak.

Nyhetsartikklane og innsyn i postlister og møtekalender ligg nedest på sida.

Portalen er under stadig utvikling, og kommunen set pris på innspel frå innbyggjarane.


Saknar du noko?
Ta gjerne kontakt med oss. Alle innspel og spørsmål gjer oss betre.

Tlf. 56 59 90 00 eller postmottak@modalen.kommune.no 

 


Sist oppdatert: 02.05.2019
Publisert: 14.11.2018