HeimNyheterKunstgrasbana på Mo

Kunstgrasbana på Mo

 •  Vi er avhenige av attendemelding frå geolog før ein kan opne bana.
 •  Fram til no har vi brukt helikopter etter anbefalig frå geolog, for å prøve å få ned lause massar oppe i fjellet.
 •  Arbeidet vart utset til våren. Det har ikkje vore mogleg å arbeide med prosjektet i  vinter på grunn av is,snø og kulde.
 •  Anbefaling frå geologane er å setje opp ein rasvoll bak bana, og kommunen er då avhenig av å få ein avtale med grunneigar.
 • Desse forhandlingane pågår.
 •  Alternativar til rasvoll vurderast.
 •  Graveprosjektet må ut på anbod.
 •  Arbeidet utførast.
 •  Ferdigbefaring med geolog.
 •  Ferdigattest.
 •  Kunstgrasbana kan opnast når geolog godkjenner det.

Det er difor ikkje mogleg å seie nøyaktig når kunstgrasbana kan opna.
Vi vil kome attende med meir informasjon når vegen vidare er avklart.
Modalen kommune beklagar dette så mykje.


Sist oppdatert: 02.05.2019
Publisert: 02.05.2019