HeimNyheterKoronasmitte

Koronasmitte

Dei er alle nærkontakter frå eit utbrot i ein anna kommune og er no i isolasjon.
Dei smitta var i karantene på testtidspunktet, og kommunen vurderer at det er lite spreiingsfare knytta til desse positive testane.
Kommunen driv aktiv smittesporing, og aktuelle nærkontaktar vert kontakta, tilbudt koronatest og sett i karantene dersom naudsynt.

Det er framleis mykje smitt i regionen rundt oss så det er viktig at alle framleis føl smittevernråda:

• Bruk munnbind på kollektivtransport og andre stadar det er vanskeleg å halde avstand
• Vask hender hyppig
• Ver heime dersom du er sjuk.


Sist oppdatert: 02.09.2021
Publisert: 02.09.2021