HeimNyheterHugs bålforbodet!

Hugs bålforbodet!

Det er tillate å gjere opp eld der det openbart ikkje kan medføre brann, menn all bålbrenning uførast på eige ansvar. 

Vær svært varsam med bruk av eingongsgrill. Slike er ofte årsak til gras- og skogbrannar. Plasser aldri eingongsgrillar på brennbart underlag. Brukte eingongsgrillar må sløkkjast grundig med vatn og leggast i eigen metallbehaldar etter bruk. 


Sist oppdatert: 02.05.2019
Publisert: 16.04.2019