HeimNyheterHistoriar frå Modalen

Historiar frå Modalen

 Det var i arbeidet med å finne stoff til boka Historia om sandnæringa i Modalen
me såg at det finst mange gode historiar på folkemunne som fortener å verte teken vare på.

Me er interessert i kvardagshistoriar, minne frå barne-, 
ungdoms- og skuletida, gardsarbeid, stølsdrift og anna arbeidsliv, frå fest og samkomer, hendingar i krigsåra , eldre bilete -  og andre historier de
ynskjer å dela, særleg historier der den gode og slagferdige modalshumoren kjem fram.
Historiane vil verte arkivert, men får me inn nok stoff er planen å gje det ut som bok.

Inga Jorunn Nåmdal e-post inga.jorunn@icloud.com  tlf. 930 97 049
Bjørg øvre Helland e-post langhaugen@hotmail.com tlf.  979 56 603


Sist oppdatert: 02.05.2019
Publisert: 10.01.2019