HeimNyheterFallforebyggjande trening

Fallforebyggjande trening

Merker du at balansen ikkje er så god som den ein gong var?
- Føler du deg svak, og/eller at du ikkje har overskot til kvardagsaktiviteter?
- Har du falle heime?
- Føler du deg utrygg?
- Er du ramma av kronisk sjukdom  (lungesjukdom, reumatisk sjukdom eller anna)?
- Er du ramma av slag, eller nevrologisk sjukdom  (MS, Parkinson eller anna?
Svarer du ja på 1 eller fleire av spørsmåla over er du kandidat for å delta på dette tilbodet.


INFORMASJON OG PÅMELDING:
Oppstart frå februar 2019
TORSDAGER (oddetall eller partallsveke) kl 10.30 – 11.30 på Øvre Helland.
Det blir satt opp buss som hentar deg heime, og kjører deg heim igjen etter trening. 
Spørsmål/ påmelding til Fysioterapeut Martha Thorsheim, tlf 409 20 272/ 56 59 90 43


Sist oppdatert: 02.05.2019
Publisert: 14.01.2019