HeimNyheterAvlysing av eksamen i grunnskulen

Avlysing av eksamen i grunnskulen

Alle eksamenar for 10. trinn og alle skriftlige eksamenar for videregående skule er avlyst

Regjeringa har beslutta å avlysa alle skriftlege og munnlege eksamenar på 10. trinn og alle skriftlege eksamenar i videregående skule våren 2020. Alle elevar får vitnemål sjølv om eksamen er avlyst.


Les mer informasjon om avlysning av eksamen


Sist oppdatert: 26.03.2020
Publisert: 26.03.2020