Valresultat Modalen kommune

Samlingslista vann lokalvalet i Modalen, og får 7 representantar i det nye kommunestyret. Solrenningslista får 6 representantar.

For Samlingslista er følgjande valde:

Knut Moe

Kristin Nåmdal

Trond Arild Henriksen

Liv Anne Aanesen

Tone Selmer Skuggevik

Harald Farestveit

Bjørn Helland

For Solrenningslista er følgjande valde:

Gisle Heimly

Terje Nygard

Arthur Farestveit

Tom Kristian Thorsen

Linda Neset

Gunnhild Steinsland

Web levert av CustomPublish