Stortingsval 11.09.17

Valdagen for Stortingsvalet er mandag 11.09.2017. Du må stemme i eigen kommune på valdagen. Du kan førehandsrøysta frå 10.august til og med               08. september. Det er mogeleg å tidlegrøysta frå 03.juli.

Endra frist for godkjenning av førehandsstemmer, den er flytta frå valdagen kl. 2100 til tirsdag etter valdagen kl.1700. Fristen for å søkja seg innført i manntalet er flytta tilsvarande.

Web levert av CustomPublish