Foss

Foss

Naudnummer og vakttelefonar

Skulle du ha akutt behov for hjelp, kan det vere at du har trong for eitt av numra nedunder.

 

Brann

110

Politi

112

Ambulanse

113

Eit lite tips : Dersom du har høve til å nytte ein fasttelefon når du ringer, vil du hjelpe dei som mottek meldinga di å finne staden du ringer frå. Det kan gjere det lettare å få hjelpa raskt fram.

 

Alarmtelefon for born og unge

116111

Giftinformasjonssentralen

22591300

 

Vakttelefon for tekniske tenester i Modalen

94507373

Legekontoret i Modalen Opningstider: Måndag,tysdag og torsdag kl.08.00 - 15.00

56599040

Legevakta i Nordhordland ( Døgnopen alle dagar )

116117

Krisesenteret for Bergen og omeign

55315050

 

Web levert av CustomPublish