Utkantkonferansen 2018

Konferansen i år handler om helseberedskap, rekruttering av leger og legevakt i utkantkommuner.
Vi er i samme båt som våre nabokommuner. Alle ser utfordringer rundt legevakt. Det er interessant å høre hvordan det er vanlig at jo lengre avstand man har til legevakten, jo sykere er man. Jo lengre avstand, jo lengre utsetter man kontakt med legevakt.

Interessant å høre hvordan andre jobber med krisehåndtering. Osterøy var gjennom en dramatisk hendelse i desember som godt kunne hendt i Modalen. Her er det ting å lære.

Abulansetjenestene opererer med mål om å nå folk i grisgrendte strøk på 25 minutter. Modalen ligger på over 50 min.

En annen utfordring i kommunene er å beholde fastlegene. Hva kan man gjøre for å få en mer stabil fastlegedekning? Fikk først en presentasjon av prosjektet Senjalegen fra Lenvik kommune, og så en oversikt over aktuell forskning på temaet. Mye som skjer på dette området.

Har vært en spennende konferanse, og Modalen stilte med rådmann, assisterende rådmann, kommunelege og ordfører.
20180205_142758
Web levert av CustomPublish