Du er her: Start/Ungdomsrådet

Ungdomsråd i Modalen

Ungdomsrådet i Modalen vart oppretta 15 november 2015. Me skal vere eit synleg og aktivt råd, for å fremje ungdommen i Modalen sine meiningar. Modalen ungdomsråd skal arbeida med saker som engasjerer ungdommar, og vere tilgjengeleg for politikarane i saker der ungdom skal ha noko å seie. For å ta kontakt med oss, og å følgje med på kva me heldt på med, lik oss på facebook:

 

 

 

Desse er valt  til medlemmer i ungdomsrådet:

Val 25.09.16. Nytt ungdomsråd

Oda Mo Eikefet, leiar
Ingrid Malene Steinsland nestleiar
Sigrid Farestveit Neset
Kaja Mo Eikefet
Hilde Brørvik
Johanne Midtun
Julie Brekkhus
Jakob Adrian Farestveit
Håvar Lundekvam

 

Web levert av CustomPublish