Ungdataundersøkinga Ung i Hordaland 2017

 

På oppdrag frå Modalen kommune gjennomfører forskingsinstituttet NOVA ved Høgskulen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region vest Bergen (KoRus Vest Bergen) ei kart-legging av viktige sider ved livsstilen og levekåra til ungdom i kommunen.

Web levert av CustomPublish