Turistinformasjon i Bryggjeslottet.

Turistinformasjon

Turistinformasjonen i Bryggjeslottet er open frå 7. juli - 8. august, måndag - fredag, frå kl. 10.00 - 15.00. Det er og høve til å låna bøker her.
Web levert av CustomPublish