Tilskot til kulturminnevern i Modalen

Modalen kommune løyver tilskot til restaurering av kulturminne og kulturmiljø som ligg innanfor kommunen sine grenser.

Eigar eller brukar av desse kulturminna kan søkje om slikt tilskot.

I retningslinene for tilskot kan du lese meir om ordninga.

 

Søknadsfristen er 15. november 2017, og tildeling vil finne stad i januar/februar 2018.

Har du spørsmål eller ynskjer råd, ta gjerne kontakt med kultur- og utviklingssjef Ove Sæbø ove.sebo@modalen.kommune.no

Web levert av CustomPublish