Temaplan for Idrett og Friluftsliv.

Modalen kommune skal laga ein temaplan for Idrett og Friluftsliv. I samband med planarbeidet ynskjer me innspel frå innbyggjarane. Forslag kan sendast til: postmottak@modalen.kommune.no
Frist for å koma med innspel: 30 april.

Web levert av CustomPublish