Teknisk, miljø og landbruk

Kjell Langeland, konsulent

tlf. 56 59 90 22, mobil 95 17 25 77, er ansvarleg for byggesaker, kart og oppmåling, VAR tenester og brannvern.

Atle Helland er arbeidsleiar for vaktmeistarane,

tlf. 56 59 97 25 eller mobil 95 17 25 66.

Torbjørn Aas, vaktmeister mobil 951 72 565.

Evelyn Gullbrå, vaktmeister mobil 480 25 256

Magnar Eide, vaktmeister mobil 945 07 372

Terje Øvre Helland, vaktmeister mobil 906 98 039

Vaktmeistarane utfører kommunaltekniske tenester, herundervaktmeistertenester og vedlikehaldsarbeid på bygg og anlegg.

Reinhaldstenesta:

Ingunn Astrid Holme fagansvarleg og fungerande leiande reinhaldar mobil 908 63 394

Monica Holme,  reinhaldar tlf 454 99  024

Laila Vågseth, varebestillar, reinhaldar tlf. 905 64 552

Reinhaldarane utfører og har ansvar for reinhaldet på alle kommunale bygg unnateke kommunale leigegardar.

Web levert av CustomPublish