Teknisk Etat

Administrativ leiing: Tone Selmer Skuggevik  Teknisk sjef

tlf. 56 59 90 06 mobil 920 43 233, har i tillegg til administrativ leiing av etaten, også ansvar for eigedomsforvaltning, samferdsle, plan og utbygging.

Kjell Langeland, konsulent

tlf. 56 59 90 22, mobil 95 17 25 77, er ansvarleg for byggesaker, kart og oppmåling, VAR tenester og brannvern.

Atle Helland er arbeidsleiar for vaktmeistarane,   

tlf. 56 59 97 25 eller mobil 95 17 25 66.

Torbjørn Aas, vaktmeister mobil 951 72 565.

Evelyn Gullbrå, vaktmeister mobil 480 25 256.

Magnar Eide, vaktmeister mobil 945 07 372

Vaktmeistarane utfører kommunaltekniske tenester, herundervaktmeistertenester og vedlikehaldsarbeid på bygg og anlegg.

Reinhaldstenesta:

Evy Øvre Helland, fagansvarleg tlf  476 04 801.

Monica Holme, leiande reinhaldar tlf 454 99  024

Laila Vågseth, varebestillar, reinhaldar tlf. 905 64 552

Reinhaldarane utfører og har ansvar for reinhaldet på alle kommunale bygg unnateke kommunale leigegardar.

Web levert av CustomPublish