Stortingsval

I september kvart fjerde år, skal det veljast 169 representantar frå fylket til Stortinget.
Alle som fyller 18 år innan utgangen av valåret kan stemma ved Stortingsvalet. Det er eit krav at ein står oppført i manntalet,
Neste Stortingsval er i 2017.
Web levert av CustomPublish