Stortingsval 11.september 2017

Tid og stad for røysting på valtinget

Røystinga vert gjennomført slik:

Samfunnssalen på Mo kl. 12.00 - 18.00

Øvre Helland samfunnshus  kl. 12.00 - 18.00

 

Web levert av CustomPublish