STIPEND TIL ELEVAR I VIDAREGÅANDE SKULE

Modalen kommune har stipendordning til elevar i vidaregåande skule som har foreldra/heimen sin i Modalen.
Stipendet for skuleåret 2015/2016 er fastsett til kr.26.100,-, delt på 10 månader frå og med september til og med juni. Det er eigne reglar for stipendordninga.
Søknadsfrist: 31.august

Søknadsskjema og retningsliner finn du her. 
 

Web levert av CustomPublish