Stipend til elevar i vidaregåande skule

Modalen kommune har stipendordning til elevar i vidaregåande skule som har foreldra/heimen sin i Modalen.
Stipendet for skuleåret 2018/2019 er fastsett til kr.28.700,-, delt på 10 månader frå og med september til og med juni.
Det er eigne reglar for stipendordninga.
Søknadsfrist: 31.august

Web levert av CustomPublish