Stipend til elevar i vidaregåande skule

Modalen kommune har stipendordning til elevar i vidaregåande skule som har foreldra/heimen sin i Modalen.

Stipendet for skuleåret 2017/2018 er fastsett til kr.28.200,-, og vert fordelt på 10 månader frå og med september til og med juni. Det er eigne reglar for stipendordninga.
Søknadsfrist: 31.august

Web levert av CustomPublish