Stipend til elevar i vidaregåande skule

Modalen kommune har stipendordning til elevar  i vidaregåande skule som har foreldra/heimen sin i Modalen. 

Stipendet for skuleåret 2014/2015 er fastsett til kr.25.800,-. Beløpet vert utbetalt med kr. 2.580,- pr. md i perioden frå og med september til og med juni.

Det er utarbeidd eigne retningslinjer og søknadsskjema for stipendordninga.

Søknadsfrist: 31.august

Web levert av CustomPublish