Spelemidlar

Søknad om spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet må sendast Modalen kommune innan 15.11.17. Dette gjeld både nye søknadar og søknadar som skal fornyast.

Sjå https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/soknadsprosess/ for hjelp og støtte i søknadsprosessen. Ta gjerne kontakt med kultur- og utviklingssjef Ove Sæbø dersom du har spørsmål eller treng hjelp til å fylle ut.

Web levert av CustomPublish