SOMMARJOBB FOR SKULEUNGDOM

Modalen kommune kan tilby sommarjobb i tre veker til ungdom som er busett i Modalen. Aldersgrense er 16 – t.o.m. 23 år.

Ungdom i Modalen har prioritet
Tilbodet gjeld berre dei som har gjennomført 10.klasse i Modalen
​Kommunen vil sjå søkjarane opp mot eigne behov for sommarhjelp.
For ungdom frå Eidslandet gjeld tilbodet for dei som er over 18 år.

Arbeidsoppgåvene vert fordelte  innan teknisk etat/uteseksjonen, Modalstunet bu & opptrening, Modalen barnehage og reinhald i kommunale bygg. Du må setja opp ynskje om arbeidsområde og kva som passar deg, men kommunen kan likevel ta atterhald om den endelege fordelinga.

Søknaden skal innehalde:

Fødselsdato/personnummer

E-post adr. mobilnummer

Tidsrom/arbeid: Mai-august

                                        

Søknadsfrist: 16. april 2018

 

Send søknaden til:

postmottak@modalen.kommune.no 

Modalen kommune
Postboks 44

5729 MODALEN                                                                                          

Mrk. ”Sommarjobb”

 

Web levert av CustomPublish