Søknad om SFO plass skuleåret 2017-2018

Modalen skulefritidsordning er eit tilbod til elevar på 1.- 4. årssteg, og for elevar på 5.-7. årssteg med særskilt behov. Søknaden skal sendast til Mo skule v/SFO leiar innan søknadsfristen 7.april 2017.

Søknadsskjema finn ein her

Web levert av CustomPublish