Søknad om barnehageplass 2018/2019

Ynskjer de barnehageplass i Modalen barnehage? Då må de senda inn elektronisk søknad. Frist for hovudopptaket er 1. mars.

Alle born med rett til plass som søkjer innan 1. mars får barnehageplass. Dei som har rett til plass er born fødd innan 30. november 2017. Søknader som kjem inn etter fristen eller søknader for born som ikkje har rett til plass, vert handsama etterkvart som plassar vert ledige.

Når får eg svar på søknaden? 
Ein vil få svar på søknader til hovudopptaket i løpet av mars månad. Søknader som kjem elles i året, vert svara på fortløpande.

Spørsmål?
For spørsmål om barnehagetilbodet eller -opptaket i Modalen kommune, kontakt Grete Urdal 56599060 / 95048031

 

Elektronisk søknadsskjema:

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1912&externalId=1252

NB: Ynskjer du barnehageplass i dette barnehageåret, brukar du https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=2972&externalId=1252

Web levert av CustomPublish