SKATTELISTA FOR EIGEDOMSSKATT PÅ VERK OG BRUK 2012

Skattelista for eigedomsskatt vert lagt til offentleg ettersyn på Coop Modalen på Mo, Coop Modalen på Øvre Helland, samt på kundetorget i Modalen kommune i 4 veker frå 1. mars.

Skattytarar som meiner at utskrivinga er urett, kan senda skriftleg grunngjeven klage til Modalen kommune v/eigedomsskattekontoret, 5729 Modalen innan 28. mars 2012.

Web levert av CustomPublish