Skattelista for eigedomsskatt i Modalen kommune 2018

Skattelista for eigedomskatt i Modalen kommune vert lagt til offentleg ettersyn hos Coop Modalen på Mo og Øvre Helland, på bibliotek samt på kundetorget til Modalen kommune i 4 veker frå 01.mars 2018

Skattytar som meiner utskrivinga er urett, kan klage på den utskrivne eigedomsskatten. Skatteytarar kan klage  på taksten i samband med den årlege utskrivinga, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.
Evt klage kan sendast skriftleg til Modalen kommune, eigedomsskattekontoret, Pb 44, 5732 Modalen, eller på epost til postmottak@modalen.kommune .no innan 13. april 2018. 

Skatteliste

Web levert av CustomPublish