Revisjon av strategisk næringsplan og vedtekter for næringsfondet

Det vart gjort vedtak i kommunestyret torsdag 11. nov. om å gjennomføre revisjon av strategisk næringsplan og vedtekter for næringsfondet.

Styringsgruppe for arbeidet er formannskapet, rådmann, landbrukssjef og kultur- og utviklingssjef.

Det vil bli oppretta referansegruppe, samt inviterast til innspel undervegs i dette arbeidet. Høyringsrunde vert gjennomført i slutten av mars 2017.

Målet er at begge dokumenta skal ferdigstillast til juni 2017.


 

Web levert av CustomPublish