folkerøysting

folkerøysting

Resultat av folkerøystinga i Modalen

Frammøte 74 %   (216 røyster av 292 røysteføre)

Fordeling av røyster:

Modalen aleine   207 røyster  -  95.8%

Modalen inn i Nordhordland kommune  8 røyster  - 3.7 %

Blank røyst  1  - 0.5 %

 

 

Førehandsrøyster:          58

Røyster  på valdagen:  158

 

Ordføraren er godt nøgd med valdeltakinga. Det vart eit overraskande stort og markert fleirtal for å halde fram som eigen kommune. Dette er eit tydeleg signal som vi må ta med oss vidare i prosessen.

Web levert av CustomPublish