Modalsdagar - vaksdalposten 3

Reiseliv

Modalen er fjellkommunen med kommunesenteret i fjøresteinane. Modalen er jordbrukskommunen med vegger av granitt og gneis. Modalen er kraftkommunen og IKT- kommunen der teknologi skapar moderne arbeidsplassar.

Aktivitet finn du i Modalen året rundt anten du søkjer vakre og mektige naturinntrykk eller ynskjer dei gode sosiale og kulturelle opplevingane.

 

Turforslag - på film.

Modalen kommune har mange fine turforslag som passar for ulike aktivitetsnivå. Alt frå dagsturar i Stølsheimen til familiturar med småbarn på eit par timar. Somme av desse turforslaga er me i ferd med å filmatisere slik at du kan få best mogleg informasjon før du tek fatt.

Slottet er ein tur på omlag 2 timar (tur/retur) og passar godt for barnefamiliar. Startpunktet finn du om lag 2 km frå Mo sentrum - retning Romarheismkrysset. Sjå filmen i menyen til venstre under turfilmar - på film for utfyllande informasjon.

Fleire filmar vert lagt til i 2017-2018......

 

Stølsheimen

Dalen er ein av innfallsportane til Stølsheimen som opnar for eit aktivt friluftsliv med eit stort nett av turstiar og hytter.

 

Kommunesenteret Mo

Kommunesenteret Mo som ligg ved Mofjorden, er vel verd ei vitjing. Langs den særmerkte bryggjerekkja med kaipromenade finn du butikk, post, kafe/restaurant, overnatting, galleri og aktivitetshuset Bryggjeslottet med basseng, bowling, bibliotek og treningsfasilitetar.

 

Perla i Osterfjorden

Modalen er perla i Osterfjorden ca. 1 time med bil  frå Bergen – ein liten kommune med stor kraft, som byr på mange opplevingar.

Skriv ut Skriv ut