Regionmøte i LVK

Vår interesseorganisasjon LVK (Landssammenslutninga for Vasskraft Kommuner) har regionmøte i Bergen, og Modalen er med.
Inntekter fra vannkraften er svært viktig for Modalen kommune. Nesten halvparten av vår inntekter kommer derfra.

Det er flere ordninger som sikrer oss inntekter fra vannkraften, og nå for tiden virker det som om alle ordningene er under press.

Eiendomsskatt på verk og bruk består i denne omgang for vannkraft, men den er i spill. Regjeringspartier ønsker å fjerne den. Konsesjonskraft og konsesjonsavgift skal også bestå, men noen mener den er til hinder for optimal utnyttelse av naturressursene. Bransjen vil nok heller ha pengene selv.

Vår viktigste støttespiller i denne kampen er LVK.

Viktig for oss å støtte opp, og både ordfører og rådmann deltar på regionmøte i Bergen. Mye spennende informasjon og tips å ta med seg videre.

Sjekk ut www.lvk.no og følg med på arbeidet som blir gjort på vegne av medlemskommunene.
20180201_120921
Web levert av CustomPublish